جدول قیمت گذاری


استاندارد
19 تومان/ماه

۵ پروژه
۵ گیگابایت حافظه
کاربران نامحدود
۱۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

حق بیمه
39 تومان/ماه

۱۰ پروژه
۱۵ گیگابایت حافظه داخلی
کاربران نامحدود
۲۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

بعلاوه
99 تومان/ماه

۳۰ پروژه
۱۰۰ گیگابایت حافظه
کاربران نامحدود
۱۵۰ گیگابایت پهنای باند
امنیت پیشرفته

بیشترین
$199/month

پروژه های نامحدود
ذخیره سازی نامحدود
کاربران نامحدود
پهنای باند نامحدود
امنیت پیشرفته


 


استاندارد

پلان کلاسیک

ذخیره سازی فایل ۱۰GB
۵ صفحات جدید
۱۰۰GB انتقال داده ماهانه

تومان

5
ماهانه

تجارت

بهترین انتخاب

ذخیره سازی فایل ۲۰GB
۱۵ صفحه جدید
۱۵۰GB انتقال داده ماهانه

تومان

10
ماهانه

حق بیمه

ویژگی های نامحدود

ذخیره سازی فایل نامحدود
صفحات جدید فضای مجاز: نامحدود
فضای مجاز: نامحدود انتقال داده ماهانه

تومان

25
ماهانه

اساسی
32 تومان/ماهانه

۱ GB فضای
۱۰ گیگابایت پهنای باند
۱۰ موارد نمونه کارها

استاندارد
50 تومان/ماهانه

۵ گیگابایت فضای
۵۰ گیگابایت پهنای باند
۷۰ موارد نمونه کارها
۱۰ ارسال ویدئو
۲۴/۷ پشتیبانی

حرفه ای
80 تومان/ماهانه

۱۰ گیگابایت فضای
پهنای باند نامحدود
۲۰ ارسال ویدئو
پشتیبانی ایمیل حق بیمه
حق بیمه پشتیبانی تلفن۲۴/۷
پشتیبانی0

تومان

پایه
40

تومان

استاندارد